Xốp EPS cách nhiệt và đóng gói

Xốp EPS cách nhiệt và đóng gói (Expanded Polystyrene) là một vật liệu xốp quen thuộc trong đời sống và sản xuất. Đặc tính gồm nhẹ, cách nhiệt, cách âm và có độ bền cao. Nó có nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống và sản xuất. Dưới đây là một số ví dụ về ứng dụng của xốp EPS.

Scroll to Top